מדיניות פרטיות

עודכן בתאריך 19/06/2013

אתר Online School מתייחס בכבוד רב לפרטיותם של משתמשיו ועל כן חשוב לנו להבהיר לכם את היקף המידע הנאסף אודותיכם, השימושים שיתכן וייעשו בו וזכויותיכם ביחס אליו.

שימו לב שמסמך זה מצטרף, מוסיף על ומשתמש בהגדרות המפורטות בתנאי השימוש של האתר, וכל המונחים המופיעים בו יפורשו כאמור בתנאי השימוש.

ככל שדבר מה במסמך זה אינו מקובל עליכם, אנא אל תמשיכו לבצע פעולה כלשהי באתר. כל פעילות באתר, בין אם לאחר הרשמה ובין אם לאו, תחשב כהסכמה למדיניות זו ואתם תהיו כפופים לתנאיה כמסמך חוזי מחייב, הסכם ביניכם לבין האתר ומפעילתו.

כללי

 • האתר אוסף אודותיכם אך ורק מידע כללי, אנונימי וסטטיסטי שאינו מזהה באופן אישי, דוגמת אופן השימוש שלכם באתר, הדפדפן בו אתם עושים שימוש, משך הזמן שאתם באתר, הקורסים בהם צפיתם, כתובת האינטרנט (IP Address) ממנה אתם גולשים באינטרנט, כתובת הדוא"ל אותה תזינו לאתר וכדומה.

רישום לשירותים

 • חלק מהשירותים באתר אינם מצריכים רישום. עם זאת, ככל שידרש רישום כאמור הרי שבעת הרישום לשירותים שמציע האתר, הינכם מתבקשים למסור פרטים אישיים מסוימים. כמובן שאינכם חייבים להירשם כלל לשירותים או שאינכם חייבים למסור את כל המידע, אולם ככל שלא תמסרו מידע רלוונטי ו/או מזהה, רמת השירות שתקבלו מהאתר תיפגע בהכרח.
 • לתשומת ליבכם, ככל שתבחרו לא להירשם לשירותים, האתר לא יאסוף אודותיכם מידע, למעט מידע טכני וסטטיסטי דוגמת עוגיות, סוג הדפדפן והחומרה בה אתם משתמשים, כתובת אינטרנט (IP) ותו לא.

השימוש במידע

 •  השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על מנת –
  • לאפשר לכם להשתמש בשירותים שונים באתר ולהציג בפניכם תוצאות רלוונטיות ככל האפשר לשאלותיכם.
  • לשם יצירת אזורים אישיים באתר בהם ישמרו נתוניכם האישיים ותוכלו לבצע פעולות אישיות באתר, אם בחרתם להירשם לאתר בצורה אקטיבית.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  • לשם פניות חד פעמיות או חוזרות אליכם הכוללות ניתוחי המידע שנמצא באתר למול נתוניכם האישיים שהעליתם לאתר או משלוח הצעות למתן שירותים כאלו ואחרים, אם בחרתם להירשם לאתר בצורה אקטיבית.
  • לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר את השירותים והתכנים הקיימים באתר.
  • לצורך מתן תשובות לשאלותיכם שיופנו לאתר.
  • לצורך פניה יזומה אליכם, על ידי האתר ו/או צד שלישי כלשהו, על מנת להציע לכם שירותים ומוצרים משלימים שישפרו לדעת המציע את מצבכם או כל מידע או דואר פרסומי אחר, אם בחרתם להירשם לאתר בצורה אקטיבית.
  • ככל שיעלה הצורך לבצע רכישת שירות ו/או מוצר באתר, אם בחרתם להירשם לאתר בצורה אקטיבית.
  • כדי להתאים את הפרסומות ו/או התכנים המוצגים באתר להעדפותיכם, מאפייניכם והתנהלותכם.
  • לצורך יצירת קשר עמכם, ככל שיעלה הצורך, אם בחרתם להירשם לאתר בצורה אקטיבית.

 דיוור ישיר אלקטרוני

 • האתר ישלח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני, בהודעה באתר או בדרך אחרת כלשהי מידע מקצועי אודות הנושאים בהם עוסק האתר, מידע בדבר שירותים שיתכן שיעניינו אתכם וכן מידע שיווקי ופרסומי. בעצם הצטרפות לרשימת הדיוור של האתר, הינכם מביעים את הסכמתכם המפורשת לכך.
 • כמובן, שככל שתבקשו תוכלו להסיר את שימכם ואת פרטי הקשר שלכם מרשימות דיוור האתר באמצעות השימוש בקישור להסרה מרשימת התפוצה שיופיע בהודעות שיישלחו אליכם ו/או באמצעות עדכון הסטטוס בכרטיס האישי שלכם באתר אם בחרתם להירשם לאתר בצורה אקטיבית.

מסירת מידע לצד שלישי

 • האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע המזהה אתכם באופן אישי שנאסף אודותיכם, אם בחרתם להירשם לאתר בצורה אקטיבית, אלא במקרים המפורטים להלן:
  • ניתנה הסכמתכם לכך;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך או במקרי הפרת תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכל הסכם אחר עם האתר;
  • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו או לכל אחד אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שהתאגיד ו/או הצד שאליו יועבר האתר ו/או הזכויות באתר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
  • אם תבקשו לקבל ייעוץ מהאתר ו/או ממי מטעמו.
  • בעת שתרכשו מוצרים או שירותים מהאתר ו/או מכל שותף או נציג שלו.
  • אם האתר יסבור לפי מיטב שיקול דעתו, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לאתר, למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי אחר, לגופם או לרכושם.

Cookies

 • האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכיוצא בזה.עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרים על ידי מחשבכם לפי הוראות האתר ו/או מי מטעמו. חלקן זמני וחלקן קבוע. העוגיות כוללות גם מידע דוגמת הדפים באינטרנט בהם ביקרתם, משך השהות שלכם באתרים שונים וכדומה.
 • ברוב הדפדפנים קיימת אפשרות להימנע מהפעלת העוגיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן או למחקן, ואתם רשאים לבחור באפשרות זו. עם זאת, ביטול העוגיות במחשבכם עלול לגרוע ו/או לפגוע בשירותים אותם אתם מקבלים מהאתר ו/או בתוצאותיהם ו/ו בהתאמתם לרצונך.

פרסומות של צדדים שלישיים

 • האתר עשוי לכלול פרסומות, בין אם של מפעילת האתר ובין אם של צדדים שלישיים. האתר אינו אחראי לתכני אותן פרסומות, לעסקאות המוצעות בהן ולקיומן. כמו כן, שימו לב שצדדים שלישיים כאלו עשויים לאסוף אודותיכם פרטים שונים מאלו הנאספים על ידי האתר או לקבוע מדיניות שונה מהאתר באשר לחשיפת הנתונים. על כן, אנא שימו לב ופעלו בזהירות.

אבטחת מידע

 • על אף שמערכות לאבטחת מידע אמורות לספק הגנה, פעמים רבות אין הן מעניקות בטחון מוחלט. לכן, אנו איננו יכולים להתחייב שהאתר ו/או השירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם או שינויו באמצעות גישה שכזו

שינויים במדיניות הפרטיות

 • בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, יעודכן התאריך הקבוע מעלה, ובתחתית העמוד תיכלל הפניה לנוסח הקודם של המדיניות.
 • המשך פעולה כלשהי באתר לאחר שינוי מדיניות הפרטיות משמעו באופן חד משמעי כי הינכם מסכימים למדיניות המעודכנת, ואם אינכם מסכימים לה – אנא אל תבצעו פעולה כלשהי באתר לאחר עדכונה.

יכולות השפעה

גרפיקה ועיצוב

חשמל ואלקטרוניקה

בחינות מה"ט

עסקים

לקבלת הסיסמה הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה בעת הרישום    
שלח
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
דוא''ל
סיסמה
אימות סיסמה

נא הקלידו את הקוד המופיע